Werkwijze

Plan van aanpak bij een website

Om u een zo duidelijk mogelijk inzicht te geven in het proces voor het bouwen van een website hebben we deze voor u hieronder beschreven. Natuurlijk is elk project uniek en kan er dus worden afgeweken van wat hieronder is beschreven.

OriŽntatiegesprek

Om een project tot een succes te maken is het belangrijk dat zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer het gevoel hebben dat dit project zal slagen. Dit doen wij door bij u langs te komen. U krijgt zo een algemene indruk van ons, en wij van uw bedrijf. In dit gesprek zullen wij kijken naar uw doelgroep, uw producten en of u al een bestaande website hebt. Deze informatie nemen wij mee in het ontwerp van een mogelijk nieuwe website. Na het gesprek zullen wij een projectvoorstel maken waarin een urenschatting en een prijs opgenomen zijn.

Functioneel ontwerp

Na akkoord van het projectvoorstel door de opdrachtgever gaan wij aan de slag. Wij zullen aan de hand van het oriŽntatiegesprek een document opmaken waarin wij beschrijven wat de website moet kunnen. Ook wordt in het functioneel ontwerp de definitieve planning vastgesteld. U kunt dit zien als een document waarin wij uw gedachten over de website zo goed mogelijk proberen te beschrijven. Dit functioneel ontwerp is de leidraad in het project.
Om het nog iets duidelijker te omschrijven zou u het kunnen zien als de bouwtekening die de architect heeft gemaakt.

Grafisch ontwerp

In dit deel van het project zullen wij eerst kijken naar het zichtbare deel van de website. Onze vormgever maakt aan de hand van de door uw aangegeven ideeŽn een mooi grafisch ontwerp. Wij letten in het bijzonder op de huidige huisstijl en proberen daarmee de website onderscheidend te maken. U krijgt daarop drie ontwerpen aangeleverd waar u een keuze uit kunt maken. Na uw keuze zullen we deze met de door u aangegeven feedback verwerken en perfectioneren. Wanneer hierop akkoord is gegeven staat het ontwerp vast. Het eerste deel van een mooi stukje webdesign is klaar!

Bouw van uw nieuwe website

Aan de hand van de eisen uit het functioneel ontwerp bouwen we uw website. Hierbij werken we met het grafisch ontwerp en bouwen zo het binnenste van de website. Tijdens dit proces houden we u regelmatig op de hoogte van de voortgang via highlight reports. Dit zijn documenten waarin wij beschrijven in welke fase wij ons bevinden in het project en wat wij hebben gedaan. Eventuele knelpunten leggen wij hierin vast en vragen u via dit rapport om bepaalde informatie aan te leveren.
Wanneer de website bijna klaar is om te worden getest vullen wij eerst de pagina's. Dit doen wij met behulp van de door u aangeleverde informatie. Wij zullen er hierbij op letten dat de teksten zoekmachine vriendelijk zijn.

Testen

Om ervoor te zorgen dat uw website geen problemen krijgt, voeren wij testen uit zowel tijdens de bouw van de website als in de een na laatste fase van het project. Na akkoord van de opdrachtgever zetten wij de website online!

Oplevering

Nadat alle voorafgaande fases zijn afgerond zetten wij de website voor u online!